دانلود بازی Remnant From the Ashes نسخه HOODLUM

دانلود بازی
۲۸ام مرداد ۱۳۹۸
دانلود بازی Remnant From the Ashes نسخه HOODLUM

دانلود بازی Remnant From the Ashes نسخه HOODLUM بازی Remnant From the Ashes به شکل چندنفره تا سقف سه نفر را پشتیبانی خواهد کرد، با این حال اتصال بازی Host محور خواهد بود. به این ترتیب ...